HOME PAGE - TOPBRANDINDUSTRY-ค้นหาสินค้าอุตสาหกรรม ทุกสิ่งง่ายๆในที่เดียวจบ

TOPBRAND-INDUSTRY.COM
TOPBRAND-INDUSTRY.COM
TOPBRAND-INDUSTRY.COM
TOPBRAND-INDUSTRY.COM
Go to content
Why choose us!

We have been doing business with industrial products for more than 30 years and we recognize the importance of Thai industrial development. The idea is to be a distribution center for manufacturers and consumers directly from our online channel to reduce the time of product procurement. We also have better prices and better services for one stop shopping because we do wholesales business directly to the end users. We hope we can be one one of the most convenient and  comprehensive distribution channels.

We recognize the importance of today's online businesses that play a role in our daily lives in finding information that will make our lives more comfortable and respond to the lifestyle of the younger generation. For this reason, this concept has come to meet the needs of today's and tomorrow's markets.
ทำไมต้องเลือกเรา !

เราทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม มานานกว่า 30 ปี และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยมีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงจากช่องทางออนไลน์ของเรา เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการจัดหาสินค้า อีกทั้งยังได้ราคาที่ดีกว่า ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกยิ่งขึ้นและเป็นแหล่งกระจายสินค้าครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่ง

เราเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันที่มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราในการค้นหาข้อมูลต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้แนวคิดนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันและในอนาคต
4.0 Industries

Nowadays, business competition is getting higher and business is getting harder. If we do not adapt ourselves to the current world of competition. It will make us lag behind our competitors quickly and can no longer compete in the trade. Those who do not see the importance of online marketing will lose their customer base without realizing it.

Our Website will be a channel to help partners expand the market with our reputation for more than 50 years has made us unique. But the most important is that our employees are knowledgeable in a wide range of products and understand what the customer wants.
อุตสาหกรรมในยุค 4.0

ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นและทำธุรกิจได้ยากมากยิ่งขึ้น ถ้าเรายังไม่มีการปรับตัวเองให้เข้าโลกแห่งการค้าในปัจจุบัน จะทำให้เราล้าหลังคู่แข่งอย่างรวดเร็วและไม่สามารถแข่งขันทางด้านการค้าได้อีกต่อไป ผู้ที่ไม่เห็นความสำคัญของการทำตลาดออนไลน์ก็จะสูญเสียฐานลูกค้าโดยไม่รู้ตัว

เว็บไซต์เราจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการขยายตลาดให้กับคู่ค้าที่เห็นความสำคัญของธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจากชื่อเสียงที่เรามีมานานกว่า 50 ปี ทำให้เราทำได้ ไม่เหมือนใคร ที่สำคัญคือบุคคลากรมีความรู้ด้านสินค้านานาชนิด จากประสบการณ์ที่สะสมมา หาได้ยากมากในปัจจุบัน

THIS IS THE WEBSITE TO PROVIDE INFORMATION ABOUT INDUSTRY TOOLS AND EQUIPMENTS FOR GENERAL USERS OR PURCHASING DEPARTMENT TO LEARN MORE ABOUT NEW PRODUCTS TREND AND SPECIFICATION IN ORDER TO DEVELOP THEIR PRODUCTION AND COSTING.
The information on this site is copyrighted by law. If anyone copied or copied any part of the site, it is illegal to infringe copyright without permission.

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย หากผู้ใดลอกเลียนแบบหรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดจากเว็บไซต์จะมีความผิดทางอาญาโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
246-250 KANCHANAPHISEK RD,
KWAENG BANGKAE, KHET BANGKAE,
BANGKOK 10160, THAILAND
TEL 02 4555381-2, 02 4555378-9
EMAIL: sales@topbrandindustry.com
www.topbrandindustry.com

ADDRESS
MENU
POLICY
HOMEPAGE
© Copyright 2018. All rights reserved
THIS IS THE WEBSITE TO PROVIDE INFORMATION ABOUT INDUSTRY TOOLS AND EQUIPMENTS FOR GENERAL USERS OR PURCHASING DEPARTMENT TO LEARN MORE ABOUT NEW PRODUCTS TREND AND SPECIFICATION IN ORDER TO DEVELOP THEIR PRODUCTION AND COSTING.
HOMEPAGE
POLICY
The information on this site is copyrighted by law. If anyone copied or copied any part of the site, it is illegal to infringe copyright without permission.

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย หากผู้ใดลอกเลียนแบบหรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดจากเว็บไซต์จะมีความผิดทางอาญาโทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ADDRESS
246-250 KANCHANAPHISEK RD,
KWAENG BANGKAE, KHET BANGKAE,
BANGKOK 10160, THAILAND
TEL 02 4555381-2, 02 4555378-9
EMAIL: sales@topbrandindustry.com
www.topbrandindustry.com

MENU
© Copyright 2018. All rights reserved
THIS IS THE WEBSITE TO PROVIDE INFORMATION ABOUT INDUSTRY TOOLS AND EQUIPMENTS FOR GENERAL USERS OR PURCHASING DEPARTMENT TO LEARN MORE ABOUT NEW PRODUCTS TREND AND SPECIFICATION IN ORDER TO DEVELOP THEIR PRODUCTION AND COSTING.
HOMEPAGE
246-250 KANCHANAPHISEK RD,
KWAENG BANGKAE, KHET BANGKAE,
BANGKOK 10160, THAILAND
TEL 02 4555381-2, 02 4555378-9
EMAIL: sales@topbrandindustry.com
www.topbrandindustry.com

ADDRESS
MENU
THIS IS THE WEBSITE TO PROVIDE INFORMATION ABOUT INDUSTRY TOOLS AND EQUIPMENTS FOR GENERAL USERS OR PURCHASING DEPARTMENT TO LEARN MORE ABOUT NEW PRODUCTS TREND AND SPECIFICATION IN ORDER TO DEVELOP THEIR PRODUCTION AND COSTING.
HOMEPAGE
246-250 KANCHANAPHISEK RD,
KWAENG BANGKAE, KHET BANGKAE,
BANGKOK 10160, THAILAND
TEL 02 4555381-2, 02 4555378-9
EMAIL: sales@topbrandindustry.com
www.topbrandindustry.com

ADDRESS
MENU
246-250 KANCHANAPHISEK RD,
KWAENG BANGKAE, KHET BANGKAE,
BANGKOK 10160, THAILAND
TEL 02 4555381-2, 02 4555378-9
EMAIL: sales@topbrandindustry.com
www.topbrandindustry.com

ADDRESS
MENU
246-250 KANCHANAPHISEK RD,
KWAENG BANGKAE, KHET BANGKAE,
BANGKOK 10160, THAILAND
TEL 02 4555381-2, 02 4555378-9
EMAIL: sales@topbrandindustry.com
www.topbrandindustry.com

ADDRESS
MENU
ADDRESS
© Copyright 2018. All rights reserved
© Copyright 2018. All rights reserved
© Copyright 2018. All rights reserved
เพิ่มเพื่อนไลน์..กดที่นี่...
 

แชทผ่านไลน์..คลิกที่นี่...
 
@tpmtool
แชทผ่านไลน์..คลิกที่นี่...
 
แชทผ่านไลน์..คลิกที่นี่...
 
Back to content